by
on
under ,
Permalink

Vanliga problem med avloppet

De flesta har nog haft minst ett tillfälle när avloppet har ställt till med ett eller annat problem. Eftersom majoriteten av rörsystemen i ett hus ligger under golvet har man ju inte direkt access till alla platser där problem kan uppstå, och inte heller kan man se vad problemet egentligen är.

Stopp i avloppet är så klart det vanligaste problemet som uppstår och detta kan bero på en mängd olika ting. Många gånger är det på grund av det man själv spolat ned i antingen vasken eller toaletten.

Kan man bara följa riktlinjerna för det som får spolas ned drar man drastiskt ned risken för stopp i avloppet. Men har man väl fått ett stopp bör man alltid börja med att kolla vattenlåset och rensa detta. Detta är mest troligt problemet om vattnet rinner av långsamt i till exempel köket men rinner på som vanligt i badrummet. Om detta inte fixar problemet kan man prova sig på några lösningar man kan göra helt själv.

Nu kan det ju fortfarande uppstå stopp utanför ens egna rör som fortfarande orsakar problem i vattenavrinningen hemma. Då bör man ta kontakt med kommunen och rapportera detta problem så de kan fixa stoppet i sina rör.

Problem kan även uppstå för att rören är slitna och skadade. Detta är så klart ett väldigt allvarligt problem som bör handskas med omgående. Det första många säkert börjar oroa sig för att är att man måste slita upp golvet och byta ut rörsystemet när detta är fallet, men det är inte nödvändigtvis fallet. Ett sätt att hantera detta kan nämligen vara att skapa nya rör inne i de gamla i form av härdat plast.

Beroende på hur gammalt huset är, och eventuellt även hur länge sedan det är ett stambyte gjordes, kan det också vara aktuellt att arbeta förebyggande. Villaägarna har bra information om ungefär hur länge olika typer av rör håller.