by
on
under ,
Permalink

Undersöka ventilationen i huset

Precis som människor måste hus kunna andas för att må bra. Vi har våra lungor och huset har sin ventilation. God ventilation betyder väldigt mycket för hälsan av ett hus och det är bra att regelbundet kolla så att allt fungerar som det ska.

För alla offentliga byggnader och lägenhetshus finns det krav på något man kallar för OVK, som står för obligatorisk ventilationskontroll. Detta är något som måste göras allt från vartannat till vart nionde år beroende på byggnaden och den typ av ventilation som är installerat. Men i privatbostäder ligger allt detta ansvar på bostadsägaren och tar med inte detta ansvar på allvar kan inomhusklimatet, och därigenom alla som vistas i det, börja ta skada.

Som tur är behöver man inte vara en expert för att börja undersöka sin situation. Här följer några steg man kan genomföra för att få en indikation på hur bra ventilationen fungerar.

1. Mät luftfuktigheten

Dålig ventilation har sämre förmåga att sig av med luften som andas ut, vilket leder till högre luftfuktighet inomhus. En bra luftfuktighet ligger på 50 procent, men allt mellan 40-60 är okej. Detta är något man kan mäta med en vanlig hygrometer.

2. Kontrollera ventilerna

En frånluftsventil som fungerar som den ska kan praktiskt taget hålla fast ett vanligt A4-papper när man håller upp det mot den. En tilluftsventil ska i sin tur kunna märkbart böja samma papper. Se även till att det är rent runt och i ventilerna.

3. Se över fönsterisoleringen

Alla fönster utanför kök och våtutrymmen som isolerats måste ha en luftspalt utan isolering längst upp för att inte stänga ute allt för mycket luft. Saknas luftspalt eller om de är helt stängda blir luftcirkulationen i huset bristande.

4. Titta på innerdörrarna

Om många innerdörrar i huset ofta står stängda kommer också luftcirkulationen blockeras. Om det går är det rekommenderat att ha dessa öppna eller åtminstone på glänt större delen av tiden. Finns det en eller annan anledning till varför inte detta är möjligt kan man vilja titta på att installera en luftspalt längst upp på dörren