by
on
under ,
Permalink

Se över husets fasad

Som husägare så är det en hel del att tänka på med huset. Det finns alltid saker som kan behövas åtgärdas. Utsidan kan vara det som tar mest stryk av väder och vind och det är viktigt att regelbundet se över huset fasad, tak, hängrännor, stuprör, fönster och grund.

Innan vintern tar vid så kan det vara bra att rensa ur skräp och gamla löv som ligger i hängrännor. Se också till så det rinner genom stuprören så det inte samlas vatten och de fryser sönder då det blir minusgrader. Även husets fasad kan behöver kollas med jämna mellanrum. Det kan behövas målas på en del ställen där det har slitits extra mycket. Kolla vindskivor så att de är av god kvalité.

Det kan under sommaren finnas fördel att tvätta av fasaden så att smuts och annat inte gror in i din fasad. Detta gör att du kan spara några år innan det är dags att totalrenovera din fasad. Byt ut detaljer som gått sönder och behöver bytas. Inför hösten så kan det vara bar att skapa en ”att göra lista” att följa för varje höst som kommer. Pricka av detaljer som ni kontrollerar så vet ni vad som är gjort och vad som är kvar att kolla upp.