by
on
under
Permalink

Rot och rut – vad är skillnaden?

4923846-rott-hus-pa-sedel

Rot- och rutavdrag är två närbesläktade men tydligt skilda typer av avdrag som kan göras av företag till förmån för privatpersoner. Låt oss titta kortfattat på båda dessa och skillnaderna i de olika systemen.

Rotavdrag

Rotavdrag är något man kan få när det utförs arbeten som reparationer, underhåll, om- och tillbyggnader. Dessa arbeten kallas för rotarbeten och kan ge rotavdrag under de följande omständigheter:

  • arbetet utförs antingen i eller i nära anslutning till en bostad och personen som får avdraget äger och bor i denna.
  • bostaden kan även vara en fritidsbostad, i vilket fall man inte behöver bo där.
  • det kan även gälla en bostad som ens föräldrar bor i så länge den personen som får avdraget är ägare.

Man kan dock inte få rotavdrag för nybyggen eller för om- eller tillbyggnader som tar plats de fem första åren efter ett hus värdeår. Mer om värdeår kan man läsa på Skatteverkets webbplats.

Rutavdrag

Rutavdrag däremot får man för arbeten som hör till hushållsarbetens kärnområden och har några gemensamma punkter med rotavdrag:

  • bostaden där arbetet utförs måste man antingen bo i eller använda som fritidsbostad.
  • eller vara bostad som ens föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.

Arbeten som vanligast brukar ingå i detta är städning, barnpassning och omsorgstjänster som kan erbjudas av företag som Allita Care, eller enklare trädgårdsarbeten.

Storlek på avdraget

Själva avdraget för båda dessa typer av avdrag räknas ihop och kan aldrig överstiga 50 000 kronor per person och år. Men för rutavdrag gäller detta endast alla som är 65 eller äldre. För alla andra är det begränsat till 25 000 kronor per person och år.

Rotavdraget får max vara 30 % av arbetskostnaden medan rutavdraget kan gå ända upp till 50 %, för alla åldrar.