by
on
under ,
Permalink

När behöver man bygglov?

Har man aldrig gjort några större förändringar på huset tidigare kanske man aldrig riktigt undersökt vad det egentligen är som kräver bygglov. Förhoppningsvis kommer denna artikel svara på de flesta frågor som gäller detta.

De fall som oftast kräver bygglov är nybyggnader och tillbyggnad. Detta är även fallet för saker som inte ens har några väggar, till exempel ett större skärmtak eller en carport. Storleken är ofta den avgörande faktorn och många har misstagit sig att tro att det inte behövs ett bygglov då man inte bygger en sluten konstruktion.

Bygglov kan även krävas för yttre förändringar av huset om man bor i ett område som har en detaljplan kan man behöva bygglov för att byta materialet på taket, fasadbeklädnaden eller till och med kulören på husfärgen.

Oavsett detaljplan behöver man dock nästan aldrig skaffa bygglov för att göra inre förändringar. Men om förändringarna kommer att ha stora inverkningar på husets planlösning ska man lämna in en anmälan till byggnadsnämnden.

Andra inre förändringar många funderar över inkluderar installation av braskamin. Detta är som exemplet ovan där man behöver göra en bygganmälan, men inget riktigt bygglov behövs för att installera en eller flera braskaminer i hemmet. Om dock installationen av skorstenen kommer att göras delvis på utsidan av huset kan man även behöva söka bygglov.

Uppförandet av plank, staket och mur kan också kräva bygglov. Det bästa är att kolla upp vilka bestämmelser ens kommun har kring dessa konstruktioner då det accepterade höjden varierar från kommun till kommun. Bygger man under gränsen behöver man inte söka bygglov eller göra en byggnadsanmälan, men så fort man hamnar över gränsen blir det genast något som måste avgöras fall för fall. Kan man dock få godkännande från grannen innan kan man inkludera detta när man söker bygglovet och förhoppningsvis öka chansen att man får bygglovet.