by
on
under , ,
Permalink

Bygga ut huset – att tänka på

Många skulle vilja ha lite extra utrymme i huset på ett sätt eller annat. Det kanske mest självklara sättet är att faktiskt bygga ut det. Men då gäller det att göra efterforskning och planera ordentligt.

Vid alla stora byggprojekt är det viktigt att se till att man följer alla regler och rekommendationer som finns. Boverket har alla svenska byggregler samlade på sin webbplats och har information om när och hur man ansöker om bygglov. Men det finns även andra sajter med värdefulla tips. Informationscentrum för hållbart byggande är ett väldigt bra exempel där man kan hitta mängder med kunskap om hur man ser till att bygga med hållbarhet och miljö i fokus.

Ett av de första stegen för ett utbygge är att skaffa en detaljplan över tomten. Denna får man från byggnadskontoret i sin kommun och den detaljerar tomtens förutsättningar. Utifrån denna kan man sedan börja skissa på utbyggnaden man vill göra. Är man inte så erfaren att göra sina egna ritningar kan man ta sina skisser till en arkitekt eller liknande som kan färdigställa dem. En utförlig ritning är ett stort plus när man sedan ansöker om bygglov.

Bygglovet är en skriftlig ansökan man lämnar in till byggnadsnämnden i sin kommun. Se man till att göra en väldigt ordentlig och allomfattande bygglovsansökan kan man ofta få svar snabbare. Men i de bästa fall kommer det fortfarande ta ett antal veckor innan man får ett beslut. Efter bygglovet beviljats måste man påbörja arbetet inom två år.

Majoriteten av de som tacklar projekt likt en utbyggnad kommer behöva ta hjälp av hantverkare i en eller annan utsträckning. Tänk noga på hur detta arbete ska fördelas om planen är att utföra vissa arbeten själv. Var också noga med att kommunicera detta med alla hantverkare som är inblandade i projektet.